การเก็บรักษาผลมะนาว

 

 

 

 

        

 

 

 

 

การเก็บรักษามะนาว

          ในช่วงหน้าแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  เป็นช่วงที่
มะนาวในท้องตลาดมีราคาแพง  เนื่องจากมีผลผลิตออกมาน้อย
แม้จะมีการบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู
ดังนั้นจึงควรเก็บรักษามะนาวไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน

  การเก็บรักษาผลมะนาวให้มีอายุยืนยาวมีหลายวิธี
เริ่มจากการคัดมะนาว โดยเลือกผลที่พอเหมาะ
สดสมบูรณ์เก็บมาจากต้นใหม่ๆ  ให้มีขั้วติดอยู่  ไม่มีสีเหลืองปน
ไม่ช้ำหรือมีรอยเน่า

  วิธีที่ 1

 1. ใส่กล่องกระดาษ  นำไปเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ 10 – 20
  องศาเซลเซียส  จะเก็บมะนาวได้ประมาณ 1 เดือน

  วิธีที่ 2

 1. ใส่ขวดแก้วฝาเกลียว  บนฝาทำเป็นก๊อกให้ลมเข้าออกได้
  แล้วปิดฝาก๊อกทิ้งไว้

 2. นำไปใส่ตู้เย็น  จะเก็บมะนาวได้ประมาณ 2 เดือน

  วิธีที่ 3

 1. ใส่ถุงพลาสติค

 2. เจาะรอบถุง

 3. นำไปเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ 10  องศาเซลเซียส
  จะเก็บมะนาวได้ประมาณ 3 เดือน

  วิธีที่ 3

 1. นำมะนาวมาหมกทราย

 2. โดยนำทรายเทรองพื้นก้นกระบะไม้สูงประมาณ 10 ซม.

 3. นำมะนาวมาวางเรียงให้เต็มชั้น

 4. แล้วใส่ทรายสูงประมาณ 10 ซม.

 5. นำไปเก็บไว้ในที่ร่มและเย็น
  จะเก็บมะนาวได้อย่างน้อย 1 เดือน

  วิธีที่ 4

 1. นำผลมะนาวมาผึ่งลมประมาณ 2 – 3 ชม.
  เพื่อลดความตึงผิวลง

 2. ล้างด้วยน้ำอุ่นที่ผสมด้วยยาขจัดคราบสกปรก
  หรือยาฆ่าเชื้อราบนผิวมะนาว
  เช่น บิวโนมิค ประมาณ  6.5 กรัม / น้ำ 1 ปี๊บ

 3. นำผลมะนาวมาผึ่งบนตะแกรง  เพื่อให้สะเด็ดน้ำ

 4. เก็บบรรจุในภาชนะที่อากาศถ่ายเทสะดวก

 

Advertisements